Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây Dựng về việc đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2

Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2 số lượng 1.690 căn hộ thuộc một phần dự án Khu dân cư Hoàng Nam (Lô F Akari Hoàng Nam, quy mô 26.528,9m2). Cập nhật văn bản nhà hình thành tương lai dự án Akari City Bình Tân.

blank

Thông báo Nam Long về việc đủ điều kiện Ký hợp đồng mua bán Akari City giai đoạn 2.

blank

Gửi đến Quý khách hàng văn bản đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Căn hộ Akari City giai đoạn 2 do Nam Long làm chủ đầu tư.

blank

Cập nhật văn bản chính thức nhà hình thành tương lai giai đoạn 2 do Nam Long làm chủ đầu tư.

Văn bán nhà chính thức của sơ xây dựng, nên Nam Long có người chào phụ.

blank

Cập nhật văn bản chính thức về nhà hình thành tương lai Akari City đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán

blank

Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở xây dựng Hồ Chí Minh về việc đủ điều kiện bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2.

blank

Công văn số 18550/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/11/2023 của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện mua bán nhà hình thành tương lai Akari City giai đoạn 2 số lượng 1.690 căn hộ thuộc một phần dự án Khu dân cư Hoàng Nam (Lô F Akari Hoàng Nam, quy mô 26.528,9m2).

Hợp đồng mua bán bản thảo và hợp đồng mua bán Akari City giai đoạn 2 sẽ được Nam Long gửi đến Quý khách hàng trong thời gian tới.

Hiện tại Akari City giai đoạn 2 đang triển khai chương trình bán hàng các căn hộ Hot đẹp nhất giai đoạn 2 cuối cùng và đẹp nhất dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0936 801 606